Förbundsmöte 2024

Föredragningslista

Datum

Lördag 15 juni klockan 10:15 på Scandic Alvik i Bromma. Beräknad sluttid ca 15:00. Från 09:30 registrering och kaffe.

Inbjudna och deltagande

Röstberättigade föreningar, distrikt, hedersordförande, hedersledamöter, styrelse- och kommittéledamöter samt representant för Föreningen Svensk Elitbandy, Allsvenska Serieföreningen, Elitdomarnas Kamratförening samt press och media.

Representation

Varje distrikt får representeras av högst fem ombud varvid det ska anges vilket ombud som avger distriktets röster. Elitserieföreningar samt allsvenska föreningar får representeras av ett ombud. Ombud får företräda antingen distrikt eller förening. Ombud får inte tillhöra förbundsstyrelsen.

Fullmakt

Fullmakt ska vara Svenska Bandyförbundets kansli tillhanda senast fredagen den 31 maj 2024 via e-post till Pär Gustafsson.

Fullmakt kan även skickas via post till:

Svenska Bandyförbundet
Hamngatan 3
462 33 Vänersborg

Motioner

Eventuella motioner som önskas på dagordningen ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2024. Motioner lämnas
via e-post till → Pär Gustafsson.

Anmälan

Anmälan till förbundsmötet görs via → anmälningsformuläret (länk till Questback).

Sista datum för anmälan är fredagen den 31 maj.

Med vänlig hälsning,

Gisela Stockhaus
Förbundsordförande Svenska Bandyförbundet

Bilagor

– Svenska Bandyförbundets tidsplanering

– Röstlängd 2024

- Fullmakt

– Förslag till stadgeändring

- Stadgemall till distrikten

Inkomna motioner 2024

– Motion från Bandydistrikt Västergötland angående prioritet på matcher och verksamhet

→ Styrelsens svar

– Motion från Bandydistrikt Västergötland angående förtydligande och fler assistpoäng

→ Styrelsens svar

– Motion från Bandydistrikt Västergötland angående översyn av organisation

→ Styrelsens svar

– Motion från Lidköpings AIK angående överklagningsordning vid händelser i bandymatcher

→ Styrelsens svar

– Motion från Lidköpings AIK angående översyn av utbildningsbidraget

→ Styrelsens svar

– Motion från Lidköpings AIK angående översyn av elitlicensen

→ Styrelsens svar

– Motion från Lidköpings AIK angående Nattabandy

→ Styrelsens svar

– Motion från Bandydistrikt Småland angående serieindelningen div 1 herr

→ Styrelsens svar

– Motion från Bandydistrikt Småland angående återupplivande av skolturneringen ”Bästa femman”

→ Styrelsens svar

– Motion från Bandydistrikt Småland angående regionala aktiviteter som kan förlänga säsongen för vår sport

→ Styrelsens svar

– Motion från Tranås BoIS BK angående PR och imageskapande

→ Styrelsens svar

– Motion från Villa Lidköping BK angående sportsliga förutsättningar P19-lag med mera som kriterium för elitlicens

→ Styrelsens svar

– Motion från Villa Lidköping BK angående utredning/översyn av organisationsstruktur inom Svensk bandy

→ Styrelsens svar

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer