Foto: Gert Holmér

Svenska Bandyförbundets strategi och stadgar

Svenska Bandyförbundets stadgar

Svenska Bandyförbundet har till ändamål att främja och administrera bandysporten i Sverige
på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet.

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta
mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot rasism och varje annan form av
diskriminering och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Här kan du ladda ner och läsa Svenska bandyförbundets stadgar


Strategi 2025

Vid förbundsmötet 2015 uppdrog årsmötet åt styrelsen i Svenska Bandyförbundet att ta fram en ny framåtriktad vision för hela rörelsen, svensk bandy.

Under arbetets gång har ordet vision diskuterats. Det tar egentligen sikte på något mycket längre fram än om 9 år och därför har Svenska Bandyförbundet valt att döpa dokumentet till Strategi 2025. Strategi 2025 ska sedan brytas ned i tre kortare strategiska planer med tydligare verksamhetsinriktning, 2016-2019, 2019-2022 och 2022-2025.

Bandyförbundets vision hanteras vidare under det prioriterade verksamhetsområdet Varumärke. Strategi 2025 är Svenska Bandyförbundets övergripande styrdokument för perioden. Den vänder sig till hela den svenska bandyrörelsen; personal på kansliet, styrelsen, kommittéer, distrikt, och föreningar. Den vänder sig också till Föreningen Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen.

Strategin visar vilka områden som är särskilt prioriterade under perioden och har nioårsmål för verksamheten. Tanken är att denna skrift ska vara ett stöd för samtliga i utformandet av egna verksamhetsplaner.

Punkterna är så allmänt hållna och viktiga för helheten att alla kan, och måste, ta dem vidare för att de ska bli verkliga. Alla med besluts- och ledningsfunktion inom bandysporten kan med utgångspunkt i Strategi 2025 hitta stöd för prioriteringar, policyskapande och beslut.

Här kan du ladda ner och läsa om svensk bandys Strategi 2025 (pdf)


Idrottens förändringsarbete – Riksidrottsförbundets Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Riksidrottsförbundet kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden tar föreningar och förbund nya spännande initiativ. I stort sett alla idrottsförbund har till exempel uppdaterat eller håller på att se över sina tränings- och tävlingsstrukturer.

Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential.

Framtidens idrott ska inspireras av förändringarna som sker i samhället. Trösklarna måste sänkas och det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Trenden är nämligen att människor lever mer och mer olika liv. Samtidigt måste våra idrottsföreningar, med förbundens stöd, utforska nya sätt att fånga människors engagemang.

Ingen tvivlar på att idrott i förening är bra både för individen och samhället. Bättre hälsa och social sammanhållning är bara några av de vinster som idrotten ger. Samtidigt ser vi att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets Strategi 2025

Verksamhetsberättelser

Svenska Bandyförbundets Verksamhetsberättelse 2022/2023

Svenska Bandyförbundets Verksamhetsberättelse 2021/2022

Svenska Bandyförbundets Verksamhetsberättelse 2020/2021

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2023/2024


Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer