Förbundskommittéer

Anläggningskommitté

 • Seppo Vaihela, ordförande, seppo.vaihela@gmail.com
 • Py Börjeson
 • Göran Pettersson
 • Anders Bergström
 • Arne Lorentzon
 • Peter Nilsson
 • Nils Simonsson
 • Lars Nordström
 • Lars Wennerholm

Barn- och ungdomskommitté

 • Elin Ivarsson, ordförande, elin.ivarsson@rfsisu.se
 • Jennifer Zetterberg
 • Emilia Westh, Östersund
 • Anders Torhall, Jönköping

Landslagskommitté

 • Anders Bergström, ordförande, anders.bergstrom@nassjo.se
 • Agne Bergvall
 • Curt Einarsson
 • Lisa Ahlander
 • Internationella tävlingsfrågor i samarbete med landslagskommittén:
  Arne Anderstedt

Marknadskommitté

 • Jesper Kärrbrink, ordförande, jesper@karrbrink.se
 • Oscar Chröisty
 • Ann Freudenthal
 • Per Selin
 • Fredrik Edholm
 • Martin Källholm
 • Pär Gustafsson
 • Therése Eriksson

Regel- och domarkommitté

 • Håkan Sjösten, ordförande, hakan@sjostenen.se
 • Olle Modin
 • Bo Björdal
 • Keijo Hyvärinen
 • Linda Persson
 • Micael Eriksson

Stadge- och juridisk kommitté

Tävlingskommitté

 • Christer Persson, ordförande, christer.persson@svenskbandy.se
 • Michael Hillström
 • Franco Bergman
 • Johan Hedfors
 • Karl-Erik Eckemark
 • Mikael Hellqvist
 • Annica Walfridsson
 • Representant Föreningen Svensk Elitbandy:
  Conny Gesar
 • Representant Allsvenska Serieföreningen:
  Owe Fredholm
 • Adjungerad tävlingsenheten:
  Micael Eriksson

Utbildningskommitté

Svenska Bandyförbundet

Svenska Bandyförbundet har till uppgift att främja och administrera den organiserade bandyn i Sverige, och att företräda den internationellt.
Världens roligaste sport!

Om svensk bandy

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer