Förbundskommittéer

Anläggningskommitté

  • Seppo Vaihela, ordförande, seppo.vaihela@gmail.com
  • Py Börjeson
  • Göran Pettersson
  • Anders Bergström
  • Arne Lorentzon
  • Peter Nilsson
  • Nils Simonsson
  • Lars Nordström
  • Lars Wennerholm

Barn- och ungdomskommitté

Landslagskommitté

Marknadskommitté

Regel- och domarkommitté

Stadge- och juridisk kommitté

Tävlingskommitté

Utbildningskommitté

Svenska Bandyförbundet

Svenska Bandyförbundet har till uppgift att främja och administrera den organiserade bandyn i Sverige, och att företräda den internationellt.
Världens roligaste sport!

Om svensk bandy

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer