Foto: Melker Dahlstrand

Svenska Bandyförbundet medlem i UNICEF Sverige

Svenska Bandyförbundet är ny medlem i UNICEF Sverige. För Svenska Bandyförbundet innebär medlemskapet ytterligare en möjlighet att leva upp till och förankra förbundets värdegrund.

Vi inom svensk bandy är otroligt stolta och glada över vårt medlemskap i UNICEF Sverige. Det är en bekräftelse på att vi jobbar rätt och brett för våra barn och ungdomar. Det betyder också att vi säkerställer en trygg miljö för ett livslångt idrottande för alla våra aktiva, säger Pär Gustafsson, generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.

Pandemin har visat hur viktig idrotten är för människors hälsa och välmående, inte minst vad gäller barn och unga, och UNICEF driver på för att samhället efter covid-19 ska bli ännu bättre än vad det var förut. Ett stort fokus kommer att behöva läggas på att få tillbaka barn till idrotten. Ledare behöver utbildas för att bli ännu bättre på att säkerställa att alla barn kan delta på lika villkor, att de känner sig sedda och delaktiga och upplever glädje och gemenskap.

– Vid sidan av skolan är idrotten och föreningslivet en stor och viktig del av många barns liv. Här ska finnas trygga vuxna ledare som ser och förstår barnens behov och som värnar deras rättigheter. Idrottsrörelsen är en enorm kraft i vårt samhälle och vi måste tillsammans se till att den blir en ännu större källa till glädje och trygghet för alla barn, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

För UNICEF Sveriges del befäster samarbetet förankringen i barn- och ungdomsidrotten vilken syftar till att stärka barns rättigheter och delaktighet i idrotten men också den fysiska och psykiska hälsan. UNICEF Sverige och Svenska Bandyförbundet kommer bland annat att samarbeta kring utbildningar för ledare och tränare på barn- och ungdomssidan.

– I UNICEF Sverige får vi en partner som kommer att vägleda oss i vårt fortsatta arbete med att ge våra barn den trygghet och lustfyllda känsla vi vill att bandyn ska ge. Ett samarbete som på sikt kommer att implementeras i alla våra utbildningar och projekt som rör barn- och ungdomsverksamheterna, fortsätter Pär Gustafsson.

För UNICEF Sverige blir den nya medlemsorganisationen en möjlighet att lyssna in och kommunicera med fler barn och unga.

– Det känns väldigt roligt att vi har fått med Svenska Bandyförbundet, som når närmare 8 000 barn och unga. Våra medlemsorganisationer är otroligt viktiga, de möter barn i sin dagliga verksamhet och har örat mot marken. De ser och hör barnens behov och utmaningar och gör det möjligt för oss att agera mer målinriktat och effektivt, säger Maj-Inger Klingvall, styrelseordförande för UNICEF Sverige.

Om UNICEF Sverige

Kort om övriga medlemsorganisationer i UNICEF Sverige.

---

Text: Therése Eriksson och Natasha Jevtic Esbjörnsson

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer