Förbundsstyrelse

Per-Anders Gustafsson

per-anders.gustafsson@navenc.se

Jesper Kärrbrink

jesper@karrbrink.se

Arne Anderstedt

arne.anderstedt@hogbobruk.se

Henrik Nilsson

henrik.nilsson@allians.se

Elin Ivarsson

elin.ivarsson@rfsisu.se

Tiina Vesala

vesala_1@hotmail.com

Anne Holopainen

anne.holopainen@rexel.se

Oscar Chröisty

oscar.chroisty@svenskbandy.se

Johanna Pettersson

johanna_pettersson@hotmail.com

Verkställande utskott:

Per-Anders Gustafsson, ordförande, Jesper Kärrbrink, Henrik Nilsson, Johanna Pettersson

Hedersordförande:

Hedersledamöter:

Revisorer:

Suppleanter:

  • Maria Bredhammar
  • Martin Reimhult

Svenska Bandyförbundet

Svenska Bandyförbundet har till uppgift att främja och administrera den organiserade bandyn i Sverige, och att företräda den internationellt.
Världens roligaste sport!

Om svensk bandy

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer