Projektstöd IF 2022-2023

Riksidrottsförbundets stämma 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; svensk idrott - världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i vi når inte alla och vi tappar för många. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra idrottsföreningarnas utveckling i riktning mot målen 2025. Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Så här gör du för att ansöka (länk till Riksidrottsförbundet)

Förutsättningar

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2022 – 2023 och avse insatser framåt i tiden inom perioden
 • Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet

Redovisning av erhållet stöd

 • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt
 • Återrapporten görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline

Avgränsningar

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för samtliga områden:

Läger

Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material

Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader

Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsbandyn blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsbandyn mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av/eller avviker mot bandyns normer.

Svenska Bandyförbundet beviljar stöd till:

 • Rekrytering-och inkludering av underrepresenterade grupper tex, barn och ungdomar med utländsk bakgrund, flickor och Parasport

Behålla 10–19 åringar

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. I svensk bandy ser vi en särskild utmaning i att behålla ungdomar i åldern 10–19 år. Projektstödet ska således bidra till att bandyföreningar erbjuder och genomför särskilda satsningar som bidrar till att målgruppen stannar inom svensk bandy.

Svenska Bandyförbundet beviljar stöd till:

 • Utveckling och implementering av nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen 10–19 år
 • Utbildningsinsatser för att motivera målgruppen att bli domare eller ledare inom bandyn

Spelformer - inköp av material

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska således bidra till att bandyföreningar erbjuder trygga och hållbara miljöer för barn och ungdomar där fokus är glädje och lärande snarare än kortsiktiga resultat.

Svenska Bandyförbundet beviljar stöd till:

 • Inköp av material för implementering av Nya Spelformer

Tränarutbildningar barn och ungdom

Majoriteten av bandyns tränare och ledare är ideella. Det är därför viktigt att tränare och ledare har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten i linje med dom anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk bandy har satt upp.

Svenska Bandyförbundet beviljar stöd till:

 • Svenska Bandyförbundets tränarutbildningar för barn-och ungdomsledare

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer