Hallar i Sverige

ABB Arena Syd

Ale arena

Arena Vänersborg

Bollnäs bandyhall

Behrn Arena

Göransson Arena

Recoverhallen

Rättvik Arena

Hydro Arena

Slättbergshallen

Sparbanken Lidköping Arena

Stinsen Arena

Svenska Fönster Arena

Eriksson Arena

Helsingehus Arena

Gubbängens skridsko- och bandyhall

Kronfågel Isarena

Arena Billingen

Tingvalla Isstadion

Ruddalens idrottscenter

ABB Arena

Hallens namn:

ABB Arena Syd

ABB Arena Syd
Drift: (Ägare) Rocklunda Fastigheter AB
Leverantör: MJP-bygg var totalentreprenör
Byggår: Invigdes 20/10 2007
Byggkostnad: Uppgår till 90 000 000 kronor
Finansiering: Privat
Spelyta: 105 x 65
Underlag: Betongplatta med både kylrör och värmerör
Kylleverantör: Ref tec
Kylmedia: Ammoniak med saltlösning i kylrör (Brineguard 25)
Typ av ventilation: Mekanisk ventilation
Antal ismaskiner: 2
Belysning: Steglös med lysrör
Faciliteter:
Omklädningsrum: Antal 9
Restaurang: Bistrodel 1 vån utsikt över planen. Maten tillagas i ABB Arena Nord
Kiosk: En stor på norra kortsidan samt 1 fast västra sidan. Resten ambulerande utifrån efterfrågan.
Toaletter: 7 toalettutrymmen
Konferensrum: Finns i direkt anslutning i ABB Arena Nord
Publikkapacitet: 9 000
Uppvärmning: Hetvatten som kommer från fotbollsstadion.
Driftskostnader: Kan vi inte härleda eftersom vi har en klumpsumma på området och energikostnaderna är inte särredovisade med undermätare för tillfället.
Nyttjande period: V 29 - V 11
Kontaktperson: Kenneth Österberg 070-458 87 61

Ale Arena

Hallens namn:

Ale arena
Leverantör: Ale Surte Bandy AB
Drift:
Byggår: 2007
Byggkostnad: 17,2 MSek
Finansiering: Borgenslån
Spelyta: 102x63 (isyta 110x66)
Underlag: Betong
Kylleverantör: Stal Refrigation
Kylmedia: Ammoniak i primärkretsen CACL Brine i sekundärkretsen
Typ av ventilation: Avfuktning
Antal ismaskiner: 1
Belysning: Lysrör
Faciliteter:
Övernattningar, terrängspår, fotbollsplaner, stall, etc.
Omklädningsrum: 9
Restaurang: 0
Kiosk: 2
Toaletter: 14st/2urinoarer
Publikkapacitet: 2500
Uppvärmning: El/varmvatten
Driftskostnader: 923 000/exklusive el
Nyttjande period: Med is 5 aug - 15mars

Arena Vänersborg

Hallens namn:

Arena Vänersborg

Drift: Vänersborgs kommun Arena-Fritid
Leverantör: Construction management WSP Göteborg
Byggår: 2007-2009
Byggkostnad: Under utredning
Finansiering: Vänersborgs kommun huvudsponsor Länsförsäkringar
Spelyta: 105 x 65
Underlag: Betong
Kylleverantör: Prorink Finland
Kylmedia: Ammoniakvatten
Typ av ventilation: FTX plus avfuktningsaggregat i hallen
Antal ismaskiner: 2
Belysning: 700 armaturer 2900 lysrör 300-1800 lux
Faciliteter:
Omklädningsrum: 10
Restaurang: 1
Kiosk: Café samt 5 kiosker
Toaletter: 49 st plus 10 hwc
Publikkapacitet: 3.300 (varav 1100 sittplatser)
Uppvärmning: Hallen värms med återvinning från kylmaskiner
Driftskostnader: -
Nyttjande period: Hallen hela året. Med is 1 augusti - omkring 20 mars

Behrn Arena


Bollnäs bandyhall


Hallens namn:

Behrn Arena

Drift: Örebroporten Fastigheter AB / Fritid & Turism Förvaltningen Örebro kommun
Leverantör: NCC Construction Sverige AB
Byggår: 2009
Byggkostnad: Ca 50 miljoner kronor
Finansiering: Hyresintäkter vilka täcker räntekostnader
Spelyta: 63x100 exkl. säkerhetszoner
Underlag: Betongplatta
Kylleverantör: York
Kylmedia: Ammoniak i kylmaskin, saltlösning i kylrör
Typ av ventilation: Avfuktning
Antal ismaskiner: 2 st Zamboni elmaskiner
Belysning: Lysrör
Faciliteter:
Omklädningsrum: 6 st för bandy plus 5 st hockeyrum som kan användas vid cuper
Restaurang: Ja
Kiosk: Ja
Toaletter: Ja
Publikkapacitet: 1700 platser
Uppvärmning: Nej
Driftskostnader:
Nyttjande period: oktober-mars

Göransson Arena

Hallnamn:

Göransson Arena

Drift: Göransson Arena AB
Leverantör: HMB
Byggår: 2009
Byggkostnad: Ca 230 miljoner kr
Finansiering: Gåva till Sandvikens kommun från de Göranssonska Stiftelserna
Spelyta: 105
Underlag: Isolerad betongplatta med underliggande markvärme
Kylleverantör: Huurre
Kylmedia: CO2
Typ av ventilation:
Antal ismaskiner: 3
Belysning: dali system
Faciliteter:
Omklädningsrum: 8
Restaurang: 1
Kiosk: 6 + 1 café
Toaletter: 110
Publikkapacitet: Ca 4000 vid bandy, 10 000 vid publik på golv osv
Uppvärmning: Värmeåtervinning/fjärrvärme
Driftskostnader:
Nyttjande period: Året runt

Namn:

Recoverhallen

Hallens ägare: Uppsala Allians för Bandyhallar
Hallens Ispist och kylmaskiner ägare: Uppsala Kommun
Drift Fastighet: Bandyhall Uppsala AB
Drift ispist: Uppsala kommun
Leverantör: Llentab /NCC Sverige AB.
Byggår: 2011.
Byggkostnad: 34 miljoner.
Finansiering: Egna lån.
Spel-yta: 62 m X 105 m.
Underlag: Grus
Kylleverantör: Kylmaskin: Francks Kylindustri
Köldbärare pisten: Brine (saltvatten)
Köldmedia i kylaggregat: HCFC R134a
Ventilation: Vattenburen avfuktning.
Antal ismaskiner: 2st Olympia Icebear Electric År 2011.
Belysning: 420 st lysrörsarmaturer med 3 x 80 W lysrör
Belyst yta: 700 Lux.
Faciliteter i hallen: Garage för ismaskiner, kiosk, varm lokal för teoriutbildning eller publik. Utrymme för press och media.
Externa faciliteter: Gränby ishallar C-Hall
Omklädningsrum: 4 st.
Publik toaletter: 3 st, 1 st handikappanpassad (publik)
Publik kapacitet: max 500 st vid match, 1000 st vid event
Uppvärmning: Kall hall. Vattenburen avfuktning, luftvärmepump
Driftskostnader: 4 miljoner kr/år El och Fjärrvärme
Nyttjandeperiod: 1 september- 15 mars

Rättvik Arena

Hallens namn:

Rättvik Arena

Drift: Rättvik Event AB
Leverantör: Limträ Moelven
Byggår: 2009/10
Byggkostnad: ca 35.000.000
Finansiering: Privat
Spelyta: 61x102
Underlag: Betong
Kylleverantör: York
Kylmedia: Freezium, R404
Typ av ventilation: Avfuktning
Antal ismaskiner: 2
Belysning: Lysrör
Faciliteter:
Omklädningsrum: Befintliga utanför hallen
Restaurang: -
Kiosk: Befintlig cafeteria utanför hallen.
Toaletter: 5 st befintliga utanför hallen.
Publikkapacitet: ca 1000
Uppvärmning: Nej
Driftskostnader:
Nyttjande period: Oktober-Mars

Hallens namn:

Hydro Arena


Drift: Vetlanda Arena AB
Leverantör: Llentab AB (oisolerad plåthall)
Byggår: 2010-2011
Byggkostnad: 61 miljoner (bandyhall, hockeyhall och konstgräsfotbollsplan)
Finansiering: Kommunalt lån 53 mil. Resterande, företagssponsring och aktier.
Spelyta: 105 m x 64 m
Underlag: Stenmjöl
Kylleverantör: Johnson Controls Systems & Service AB
Kylmedia: Ammoniakvatten 14%
Typ av ventilation: Självdrag (Avfuktningsaggregat Munters)
Antal ismaskiner: 2 st batteridrivna 2650 mm
Belysning: Lysrörsarmaturer
Faciliteter:
Omklädningsrum: Befintliga
Restaurang: Nej
Kiosk: Ja
Toaletter: Befintliga
Publikkapacitet: 1.500 pers. i första etappen
Uppvärmning: Återvinningsvärme 30 grader
Driftskostnader: 9.3 miljoner, bandy- och hockeyhall och konstgräs
Nyttjande period: 1 september – 30 mars

Hallens namn:

Slättbergshallen

Drift: Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen
Leverantör: SEFA Bygg AB
Byggår: 2009
Byggkostnad: 62,5 Mkr inkl. projektering, byggherrekostnader mm
Finansiering: Trollhättans Tomt AB (Trollhättans Stad)
Spelyta: 100m x 62m
Underlag: Grusbädd
Kylleverantör: Sabroe
Kylmedia: Ammoniak
Typ av ventilation: Mekanisk plus två avfuktningsaggregat
Antal ismaskiner: 2
Belysning: Lysrör 750 lux
Faciliteter:
Omklädningsrum: 8
Restaurang: 1
Kiosk: 4
Toaletter: 5 herr, 4 dam, 3 urinoar, 2 Hwc
Publikkapacitet: 3 500 stående, kan utökas med 500 stående extra
Uppvärmning: Återvinning från kylaggregat
Driftskostnader:
Nyttjande period: Vecka 43 till vecka 9 idag

Hallens namn:

Sparbanken Lidköping Arena

Drift: Lidköpings kommun Kultur & Fritid
Leverantör: Backgårdens Bygg AB Lidköping
Byggår: 2009
Byggkostnad: 200 miljoner
Finansiering: Skattemedel + sponsring Sparbanken Lidköping 70 miljoner
Spelyta: 65 x 105
Underlag: Betong
Kylleverantör: York
Kylmedia: Brine
Typ av ventilation: FTX och avfuktning
Antal ismaskiner: 2 st
Belysning: 1100 lux
Faciliteter:
Omklädningsrum: 8 st samt eget för Villa Lidköping BK och 1 st för funktionsnedsatta
Restaurang: 1 st
Kiosk: 5 st
Toaletter: 70 st
Publikkapacitet: 4 300
Uppvärmning: Fjärrvärme
Driftskostnader: 18,6 milj brutto (= inkl kapitaltjänstkostnader)
Nyttjande period: Helår

Hallens namn:

Stinsen Arena

Byggår: 2012

Hallens namn:

Svenska Fönster Arena

Drift: Föreningsdrift
Leverantör: STT, Stomme av Martinssons, Projekt Bjerkings, Bygg, Husbyggarn
Byggår: 2003
Byggkostnad: 34 miljoner
Finansiering: Aktier, lån, bidrag.
Spelyta: Isytan 108 x 64, spelyta 61.5 x 103m
Underlag: Grusbädd med marmorkross
Kylleverantör: Francks Kylindustri AB, Norrköping
Kylmedia: Primärsystem; Ammoniak, Sekundärsystem; Saltlösning
Typ av ventilation: Saknas, Avfuktare 2 st finns.
Antal ismaskiner: 2 st batteridrivna Rollbor (breda)
Belysning: Metallhalogen, 64 punkter, 1000 W
Faciliteter: Omklädningsrum, pressavdelning, loge-avdelning, sliprum, restaurang, café, kiosker, toaletter
Publikkapacitet: 4000 st varav 452 st sittplatser
Uppvärmning: Saknas
Driftskostnader: Helt beroende på andvändning
Nyttjande period: Augusti till mars med is, övrig tid andra aktiviteter

Namn:

Eriksson Arena

Invigning: 13 november 2019
Byggår: 2019
Ägare och drift: Åby Tjureda IF
Leverantör: Llentab AB Kungshamn utförde stomme, ytterväggar,tak samt dörrar, fönster och portar. Grundläggning, läktare och installationer utfördes i egen regi med största delen ideellt arbete.
Byggkostnad: 41,5 MSEK inkl moms.
Finansiering: 90 % kommunalt lån och 10 % eget kapital.
Isyta: 111x65 m, spelyta 104x63 m.
Underlag: Befintlig grusbädd med kylrör omlagda 2016.
Kylleverantör: Kronobergs Kyl AB.
Kylmedia: Saltlösning.
Ventilation: Avfuktare med till-och frånluft.
Ismaskiner: 2 st.
Belysning: 1000 lux. 230 st led- armaturer.
Faciliteter: Omklädningsrum och café i befintlig byggnad. Kiosk, toaletter, press- och TV-rum i hallen. Möjlighet att inreda omklädningsrum med mera under läktaren.
Publik: 2000 personer varav 100 sittplatser.
Driftskostnad: 600 000:- för 200 isdagar.

Hallens namn:

Helsingehus Arena

Byggår: 2017, invigdes 21 oktober 2017
Drift: Söderhamns kommun
Leverantör: NCC
Byggkostnad: 60 miljoner
Finansiering: Kommunal
Spelyta: 102x61(Linjerad yta)
Underlag: Stenkross
Kylleverantör: Green & Cool
Kylmedia: CO2
Typ av ventilation: Avfuktning
Antal ismaskiner: 2
Belysning: LED Luminex, 11-12000 Lux
Faciliteter:
Omklädningsrum: 5 st
Restaurang:
Kiosk: Befintlig cafeteria i hallen
Lokal för teori och utbildning med kanon, whiteboard etc.
Toaletter: 5 st befintliga utanför hallen.
Publikkapacitet: 3000
Uppvärmning: Nej
Driftskostnader: 6.9miljoner/år, inklusive kapitaltjänst och ränta
Nyttjande period: Året runt


Hallens namn:

Gubbängens skridsko- och bandyhall

Drift: Fastighetskontoret/Idrottsförvaltningen.
Leverantör
: MVB Öst AB (isolerad plåthall)
Byggår
: 2018-2020
Byggkostnad
: 160 miljoner (budget)
Finansiering
: Kommunala skattemedel.
Hallmått
: 135 x 76 meter inklusive personal- och serviceutrymmen. Höjd yttermått 25 meter. Sadeltak.
Hallyta
: 10.184 kvm
Ispist
: 113 m x 67 m, 250 meters rundbana för hastighetsåkning
Underlag
: Stenmjöl
Kylleverantör
: Installatör nya kylmaskiner Franks, service Hurre
Kylmedia
: Ammoniakvatten
Typ av ventilation
: Avfuktningsaggregat
Antal isskötselmaskiner
: 2 st batteridrivna, Engo
Belysning
: LED
Faciliteter
:
Omklädningsrum
: 8 styck för aktiva samt domaromklädnad
Restaurang
: Nej
VIP
: Catering, större pentry/kök, mötesrum, samlingslokaler
Kiosk
: Utvändigt
Toaletter
: 20-tal samt urinoar.
Publikkapacitet
: 2.000 ståplatser.
Uppvärmning
: Återvinningsvärme 30 grader samt värmepumpar stöttning med EL-panna
Driftskostnader
:
Nyttjande period
: 15augusti – 15 april
Kommunikationer:
800 meter till T-bana
AV
: Ljudanläggning, två resultattavlor, entré- och passagesystem.

Kronfågel Isarena i Katrineholm

Hallens namn:

Kronfågel Isarena

Invigning: 16 oktober 2020
Byggår:
2020 (byggtid 7 månader)
Ägare och drift:
Katrineholms kommun
Entreprenör:
Tegelstaden Bygg AB
Leverantör:
Ruukki
Hallstorlek
: 78,8 x 117,2 meter, 12,2 meter fri takhöjd, nockhöjd 22 meter. Läktare av limträ med 17 förråd under.
Byggkostnad
: Projektkostnad totalt 76 miljoner inklusive byte pist, ny kylanläggning, återvinning, solceller, toaletter, mark m m
Akustik
: Ljudabsorbenter på väggar, tak ljudabsorbenter sätts upp 2021
Isyta
: 110 x 63 meter
Spelyta
: 102 x 61 meter
Underlag
: Stenmjöl med kylslang och undervärme för åretruntdrift
Kylmedia i pist:
Ammoniak/vatten 16%
Kylleverantör:
Francks Kylindustri
Ventilation
: Avfuktare
Ismaskiner
: 2 st
Belysning
: 231 st LED-armaturer. Ca 1300 lux
Faciliteter:
Befintlig omklädningsbyggnad, nytt byggs 2021 med 6 omklädningsrum, samlingssal mm
Publik:
Ca 2000 personer, tillgänglighetsanpassad med hiss
Driftkostnad:

Kiosk:
Föreningsdriven kiosk i isarenan
Nyttjandeperiod:
Året runt
Toaletter:
5 st nya toaletter samt befintliga i omklädningsbyggnad

Namn på arenan:

Arena Billingen

Invigning: 4 december 2021
Byggår: 2020/2021 (byggtid 10 månader)
Ägare och sommardrift: Skövde Kommun
Drift:
Skövde Bandy Klubb
Entreprenör: PEAB AB
Halleverantör: Moelven
Hallstorlek: 80 x 115 meter, 12 till 20 meter fri takhöjd, nockhöjd 20 meter. Läktare av betong och konstgräs.
Byggkostnad: Projektkostnad totalt 75 miljoner inklusive solceller, markarbete, vindnät med mera
Akustiken är en styrka i taklösningen.
Isyta: 110 x 62 meter
Spelyta: 100 x 60 meter
Underlag: betongplatta med kylslang
Kylmedia i pist: Ammoniak/vatten 16%
Kylleverantör: Teknotherm
Ventilation: Naturlig och gratis
Ismaskiner: 1 st
Belysning: Ca 1300 lux
Faciliteter: Omklädningsbyggnad, nytt byggs 2020/2021 med 5 omklädningsrum.
Isarenan är placerad i Billingens Fritidsområde med Vasaloppscenter och alla dess faciliteter, konstsnö
Publik: Ca 1500 personer, tillgänglighetsanpassad i marknivå vid entré
Driftkostnad: 800 000 kr inklusive el, vatten och personal.
Kiosk: Föreningsdriven kiosk i isarenan
Nyttjandeperiod: 15 oktober till 15 mars
Toaletter, restaurang, bastu, duschar för allmänheten finns i Vasaloppscentret

Ruddalens idrottscenter

Tingvalla Isstadion


Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer