Förbundsmöte 2023

Protokoll från förbundsmötet 2023 (pdf)


Valberedningens förslag (pdf)

Här är verksamhetsberättelsen 2022/2023

Här är verksamhetsplanen 2023/2024

Här är budgetsammanställningen 2023/2024

Här är revisionsberättelsen 2022/2023

Här är årsredovisningen för Svenska Bandyförbundet 2022/2023

Här är årsredovisning för Svensk Bandyutveckling AB för år 2022/2023

Inbjudan till förbundsmöte 2023

Datum

Lördag 17 juni klockan 10:15 på Scandic Uplandia i Uppsala. Beräknad sluttid ca 15:00.

Från 09:30 registrering och kaffe.

Inbjudna och deltagande

Röstberättigade föreningar, distrikt, hedersordförande, hedersledamöter, styrelse- och kommittéledamöter samt representant för Föreningen Svensk Elitbandy, Allsvenska Serieföreningen, Elitdomarnas Kamratförening samt press och media.

Representation

Varje distrikt får representeras av högst fem ombud varvid det ska anges vilket ombud som avger distriktets röster. Elitserieföreningar samt allsvenska föreningar får representeras av ett ombud. Ombud får företräda antingen distrikt eller förening. Ombud får inte tillhöra förbundsstyrelsen.

Fullmakt

Fullmakt ska vara Svenska Bandyförbundets kansli tillhanda senast fredagen den 9 juni 2023
via e-post till Pär Gustafsson.

Fullmakt kan även skickas via post till:
Svenska Bandyförbundet
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

Motioner

Eventuella motioner som önskas på dagordningen ska vara styrelsen tillhanda senast

onsdagen den 2 maj 2023. Motioner lämnas via e-post till Pär Gustafsson.

Anmälan

Anmälan till förbundsmötet görs via denna länk → till anmälningsformuläret.

Sista datum för anmälan är fredagen den 2 juni 2023.

Med vänlig hälsning,

Gisela Stockhaus
Ordförande, Svenska Bandyförbundet


Bilagor

– Svenska Bandyförbundets tidsplanering

– Röstlängd 2023

- FullmaktAgenda och föredragningslista vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 17 juni 2023
(som pdf)

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av protokollssekreterare
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
 5. Val av rösträknare
 6. Frågan om kallelse till mötet har skett i den ordning som Kap.3 1 § föreskriver
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Revisorernas berättelse
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut)samt fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Styrelsen förslag och inkomna motioner
 12. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
 13. Val av Förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 15. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år
 16. Val av halva antalet övriga ledamöter till Disciplinnämnden för en tid av två år
 17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Revisorn ska vara av revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen
 18. Val av sex ledamöter på ett år till valberedningen, där ettdera könet ska vara representerat med hälften av ledamöterna
 19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Inkomna motioner 2023

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående regel om frislag vid fintad hörna

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående assistpoäng vid straffmål

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående fler assistpoäng

- Motion från Finspångs AIK angående tidsbegränsad avstängning

- Motion från Bandydistrikt Sydväst angående att frikoppla distriktens årsstämmor från förbundsmötet

- Motion från Mölndal bandy angående övergångar

- Motion från Mölndals bandy angående målvaktsavbytare

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående förändringar i regelboken angående utrustning

- Motion från Mölndal bandy angående spelarförteckning

- Motion från Mölndal bandy angående deltagande i bredd och elit

- Motion från Mölndal bandy angående junioravbytare

- Motion från Mölndal bandy angående matchdräkter

- Motion från Mölndal bandy angående utvecklingsavtal

Beslutsförslag på inkomna motioner till SBF årsmöte 2023

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer