Förbundsmöte 2023

Valberedningens förslag (pdf)


Inbjudan till förbundsmöte 2023

Datum

Lördag 17 juni klockan 10:15 på Scandic Uplandia i Uppsala. Beräknad sluttid ca 15:00.

Från 09:30 registrering och kaffe.

Inbjudna och deltagande

Röstberättigade föreningar, distrikt, hedersordförande, hedersledamöter, styrelse- och kommittéledamöter samt representant för Föreningen Svensk Elitbandy, Allsvenska Serieföreningen, Elitdomarnas Kamratförening samt press och media.

Representation

Varje distrikt får representeras av högst fem ombud varvid det ska anges vilket ombud som avger distriktets röster. Elitserieföreningar samt allsvenska föreningar får representeras av ett ombud. Ombud får företräda antingen distrikt eller förening. Ombud får inte tillhöra förbundsstyrelsen.

Fullmakt

Fullmakt ska vara Svenska Bandyförbundets kansli tillhanda senast fredagen den 9 juni 2023
via e-post till Pär Gustafsson.

Fullmakt kan även skickas via post till:
Svenska Bandyförbundet
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

Motioner

Eventuella motioner som önskas på dagordningen ska vara styrelsen tillhanda senast

onsdagen den 2 maj 2023. Motioner lämnas via e-post till Pär Gustafsson.

Anmälan

Anmälan till förbundsmötet görs via denna länk → till anmälningsformuläret.

Sista datum för anmälan är fredagen den 2 juni 2023.

Med vänlig hälsning,

Gisela Stockhaus
Ordförande, Svenska Bandyförbundet


Bilagor

– Svenska Bandyförbundets tidsplanering

– Röstlängd 2023

- FullmaktAgenda och föredragningslista vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 17 juni 2023
(som pdf)

 1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollssekreterare
 4. Val av protokolljusterare
 5. Val av rösträknare
 6. Frågan om kallelse till mötet har skett i den ordning som Kap.3 1 § föreskriver
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning samt fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Valberedningens förslag angående arvoderad styrelse
 12. Styrelsen förslag och inkomna motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
 14. Val av Förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 15. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
 16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år
 17. Val av ledamöter till Disciplinnämnden för en tid av två år
 18. Val av revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 19. Val av ledamöter till valberedningen
 20. Valberedningen ska bestå av sex ledamöter, där ettdera könet ska vara representerat med 50% av ledamöterna
 21. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-och SISU-stämman
 22. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 23. Mötet avslutas

Inkomna motioner 2023

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående regel om frislag vid fintad hörna

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående assistpoäng vid straffmål

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående fler assistpoäng

- Motion från Finspångs AIK angående tidsbegränsad avstängning

- Motion från Bandydistrikt Sydväst angående att frikoppla distriktens årsstämmor från förbundsmötet

- Motion från Mölndal bandy angående övergångar

- Motion från Mölndals bandy angående målvaktsavbytare

- Motion från Bandydistrikt Västergötland angående förändringar i regelboken angående utrustning

- Motion från Mölndal bandy angående spelarförteckning

- Motion från Mölndal bandy angående deltagande i bredd och elit

- Motion från Mölndal bandy angående junioravbytare

- Motion från Mölndal bandy angående matchdräkter

- Motion från Mölndal bandy angående utvecklingsavtal

Beslutsförslag på inkomna motioner till SBF årsmöte 2023

Turnering- och eventkalender

2023

Januari

20–22 januari, P17- och P19-VM, Göteborg

Februari

24–26 februari, F17-VM, Norge
25–26 februari, U21 Dam-landskamper, Finland

Mars

10–12 mars, Junior- och Ungdomsfinalerna, Göteborg
17 mars, Damfinalen, 19:00 i Uppsala
18 mars, Herrfinalen, 17:00 i Uppsala

28 mars – 2 april, Dam- och Herr-VM A, Växjö/Åby
24 mars – 27 mars, Herr-VM B, Växjö/Åby

24–26 mars, Distriktslagsturnering, Stockholm

April

15 april– Dam- och Flickforum, Stockholm


SM-finalerna 2023 Läs mer

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns även på LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer