Information från valberedningen 2023/2024

Meddelande till organisationer som är röstberättigade vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 2024.

Namnförslag till valberedningen

Svenska Bandyförbundets valberedning förbereder nu de val som ska förrättas vid förbundsmötet den 15 juni 2024.
I enlighet med Svenska Bandyförbundets stadgar, vill valberedningen nu begära in förslag på kandidater inför de val som ska förrättas under förbundsmötet.

Valberedningen önskar namnförslag avseende styrelse, disciplinnämnd och revisorer.

Namnförslag önskas i mail till Jan Adolfsson, valberedningens ordförande senast den 24 maj 2024.

Svenska bandyförbundets valberedning förbereder nu de val som ska förrättas vid förbundsmötet 2024 och meddelar härmed följande:

Förbundsstyrelsens ordförande Gisela Stockhaus står inte till förfogande för omval.

Styrelseledamöter John Johansson, Johan Falk, Michael Hillström, Ellinor Persson har alla ett år kvar på sin mandatperiod.

Styrelseledamöter John Andersson och Hans-Elis Johansson står till förfogande för omval.

Styrelseledamoten Annika Jansson står inte till förfogande för omval.

Styrelseledamoten Henrik Nilsson, som 2023 fyllnadsinvaldes till förbundsstyrelsen, står till förfogande för omval.

Disciplinnämndens ordförande Bengt Arwidson, ledamöterna Roland Fager och Anders Jakobsson står samtliga till förfogande för omval.

Suppleant disciplinnämnden Malin Pryts har ett år kvar på sin mandatperiod.

Revisor Jan Wiss står till förfogande för omval.

Revisor Kenneth Svensson står inte till förfogande för omval.

Revisorsersättarna Maria Bredhammar och Martin Reimhult står båda till förfogande.

Fortsatt arbete inför förbundsmötet

Valberedningen arbetar nu vidare med förberedelser inför årets förbundsmöte. Senast 21 dagar före förbundsmötet kommer valberedningen att på förbundets hemsida meddela sitt förslag beträffande varje val som ska ske vid mötet. Namn på kandidater i övrigt som föreslagits kommer också att meddelas.

Svenska Bandyförbundets valberedning

Jan Adolfsson, ordförande

Ann-Katrine Sjöberg, vice ordförande

Jonna Nyman

Hanne Gezelius

Ingemar Sixtensson

Nichlas Lindén

Senast uppdaterad:

Turnering- och eventkalender

2024

Januari

19-21 januari P17-VM, Mikkeli, Finland

19-21 januari P19-VM, Norge

19-21 januari 3-nationsturnering, herrar, Karlstad

26-28 januari U21 Dam - Nederländerna, Mölndal

Februari

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer