Förbundsmötet 2022

Här är verksamhetsberättelse 2021/2022

Här är verksamhetsplanen 2022/2023

Här är budgetsammanställning 2022-2023

Här är årsredovisningen 2021/2022

Här är revisionsberättelsen 2021/2022


Agenda och föredragningslista vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 11 juni 2022

1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av protokollssekreterare.
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
5. Val av rösträknare.
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut] samt fastställande av resultat och balansräkning.
9. Revisorernas berättelser.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
11. Valberedningens förslag angående arvoderad styrelse.
12. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. Se bifogad förteckning över motioner.
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
17. Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Revisor ska vara av revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
19. Val av ledamöter till valberedningen.
20. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.
21. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
22. Mötets avslutande.

Agenda och föredragningslista i pdfInkomna motioner 2022

1. Motion från Bandydistrikt Västergötland angående bandy till OS

Svar på motion angående bandy till OS

2. Motion från Bandysistrikt Västergötland angående att varumärkesskydda ordet Bandy

Svar på motion angående att varumärkesskydda ordet Bandy

3. Motion från Bandydistrikt Västergötland angående regel om reservmålvakt

Svar på motion angående regel om reservmålvakt

4. Motion från Bandydistrikt Västergötland angående regel 16.5 om insläpp av tidsutvisad spelare vid mål

Svar på motion angående regel 16.5 om insläpp av tidsutvisad spelare vid mål


Datum
Lördag 11 juni klockan 11:15 på Scandic Grand i Örebro. Beräknad sluttid 16:00.
Från 10:30 registrering och kaffe.

Inbjudna och deltagande

Röstberättigade föreningar, distrikt, hedersordförande, hedersledamöter,
styrelse- och kommittéledamöter samt representant för Föreningen Svensk Elitbandy,
Allsvenska Serieföreningen, Elitdomarnas Kamratförening samt press och media.

Representation

Varje distrikt får representeras av högst fem ombud varvid det ska anges vilket ombud som
avger distriktets röster. Elitserieföreningar samt allsvenska föreningar får representeras av ett
ombud. Ombud får företräda antingen distrikt eller förening. Ombud får inte tillhöra
förbundsstyrelsen.

Fullmakt

Fullmakt ska vara Svenska Bandyförbundets kansli tillhanda senast fredagen den 3 juni 2021
via e-post till Pär Gustafsson.

Fullmakt kan även skickas via post till:
Svenska Bandyförbundet
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

Motioner

Eventuella motioner som önskas på dagordningen ska vara styrelsen tillhanda senast
onsdagen den 27 april 2022. Motioner mejlas till Pär Gustafsson.


Anmälan

Anmälan till förbundsmötet görs via denna länk till anmälningsformuläret.
Sista datum för anmälan är fredagen den 27 maj 2022.

Med vänlig hälsning,

Per-Anders Gustafsson
Ordförande, Svenska Bandyförbundet

Bilagor

Röstlängd 20221
Tidsplan 2022
Fullmakt

Inbjudan förbundsmöte 2022 (pdf)

Turnering- och eventkalender

2022

Augusti

27–28 augusti Bandyforum Elit 2022 - Elittränarträff dam och herr

September

8-9 september, landslagssamling för U21 Herr och herrlandslaget, Uppsala

9–11 september, landslagssamling för F17, U21 Dam och damlandslaget, Rättvik

30 sept–2 oktober Svenska Cupen Herr, Lidköping

Oktober

15–16 oktober Svenska Cupen Dam slutspel, Sandviken

Fler datum kommer snart...


Om SM-finalerna 2022

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer