Thomas Borgström, ordförande i Situationsgruppen Foto: Privat / Svenska Bandyförbundet

Situationsgruppen – svensk bandys nya instans för granskning

Svensk bandy har fått en ny instans när det gäller granskning av matchsituationer. Det som tidigare hette Videogranskningsgruppen heter numera Situationsgruppen och förutom en ny gruppsammansättning har man även satt nya mål och riktlinjer för gruppens arbete.

Thomas Borgström, ordförande i Situationsgruppen, varför görs den här förändringen?

– Vi tycker det är dags för ett modernare tänk och vi vill markera att vi har visioner och mål med vårt arbete och då känns det inte mer än rätt att göra små förändringar. Själva namnet, Videogranskningsgruppen, tycker vi känns lite förlegat. Ungdomar i dag vet ju knappt vad video är, däremot förekommer det just situationer i alla matcher på ett eller annat sätt, så det begreppet känns mer representativt för vårt uppdrag. Sedan kommer vårt uppdrag inte förändras mot disciplinnämnden. Det vi ska göra rent konkret är att titta på matcher, samarbeta med spelare, ledare och domare för att hitta en samsyn på situationer i svensk bandy. Vårt huvuduppdrag är på förfrågan från disciplinnämnden, det vill säga att yttra oss i inkomna protester där videosekvenser finns tillgängliga och där det eventuellt föreligger en betydande skaderisk eller om motståndarens säkerhet äventyras.

  Vad hoppas ni kunna uppnå med det kommande arbetet med Situationsgruppen?

  – Vi är helt övertygad om att vårt arbete kommer att leda till att man kommer att börja prata mer situationer och att gruppens arbete kommer vara så transparent det bara kan, alltså hur vi ser på de olika situationer som uppstår. Bandyn i stort kanske måste börja bli mer modern. Vi har ju alla matchsändningar, varför inte utnyttja det material som vi får av sändningarna? Vi ser också att vårt arbete kan och kommer resultera i ett antal matchsekvenser som vi kan använda när vi instruerar och utbildar spelare och domare för framtiden.

   Vad blir gruppens nästa stora uppgift?

   – Idag är vi bundna av de stadgar, tävlingsbestämmelser och regler som finns i svensk bandy. Så en protest, som det heter, kan i nuläget göras av berörda föreningar och funktionärer vid aktuell match samt representant för Regel- och domarkommittén. Vi vill kunna vara den anmälande instansen gentemot Disciplinnämnden och ta bort fokus från spelare, ledare och domare. När det gäller utdelade röda kort så vill vi kunna ta del av dessa och ge ett yttrande till inkommen anmälan, men där är vi inte idag. Men vår förhoppning är att vi är det i framtiden. Med vårt arbete skulle vi inte bara kunna ge ett yttrande, utan även rekommendation på situationens hårdhetsgrad, säger Thomas Borgström.

    I Situationsgruppen ingår:

    • Thomas Borgström, Ordförande
    • Daniel Andersson
    • Olov Englund
    • Henrik Hagberg
    • Einar Hellquist, Landslagsläkare
    • Anders Kristiansson
    • Sören Persson
    • Tommy Österberg
    Senast uppdaterad:

    Turnering- och eventkalender

    2024

    Mars

    15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

    21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

    22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

    2025

    Mars

    25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


    #älskabandy

    Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
    Facebook Instagram

    Sponsorer