Så kan barn- och ungdomsidrott utvecklas – sök pengar från Projektstöd IF

För att skapa förutsättningar för bandyföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 finns det som kallas Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott.

Projektstöd IF är en bidragsform där medlen ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

– Att våra bandyföreningar är medvetna om att dessa medel finns är en förutsättning för att vi ska kunna stötta dem i de olika utvecklingsinsatser som görs eller som behöver göras i föreningarna, säger Elin Ivarsson, ordförande i Svenska Bandyförbundets Barn- och ungdomskommitté.

– Det är extra viktigt just nu, utifrån den väldigt speciella situationen som råder kopplat till Covid-19 och dess restriktioner, att våra föreningar fortsätter att bedriva verksamhet för barn och ungdomar. Och om det medför extra kostnader så vill vi kunna stötta dem, fortsätter Elin Ivarsson.

  Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

  Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra och utveckla sin kultur och struktur för att få målgruppen 13–20 år att stanna kvar i bandyn. Exempel på projekt är att; utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta och eller utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

  – Att våra föreningar jobbar med olika utvecklingsinsatser som går i linje med Strategi 2025 är en förutsättning för att vi inom bandy ska klara av att genomföra den förändringsresan och nå dom uppsatta mål som finns framtagna i vår strategiska plan, säger Elin Ivarsson, ordförande i Svenska Bandyförbundets Barn- och ungdomskommitté.

   Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

   Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsbandy ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling. Medel beviljas till bandyspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för Svenska Bandyförbundets egen utbildningsstruktur eller när Svenska Bandyförbundets bjuder in till mötesplatser (exempelvis ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare för målgruppen 7–25 år.

   Bibehållen verksamhet med anledning av Coronarestriktionerna

   Projektstödet syftar till att bandyföreningarna i största möjliga mån, med respekt för de rekommendationer som finns, ska kunna fortsätta med den dagliga bandyverksamheten. Med andra ord - att anpassa bandyverksamhet till rådande omständigheter. Målgruppen är barn, ungdomar 7–25 år och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av pandemirestriktionerna.

   Under perioden 2020–2021 har följande områden prioriterats:

   • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
   • Utbildade barn- och ungdomsledare i IF
   • Bibehållen verksamhet med anledning av Coronarestriktionerna

   Läs mer om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott här.

   Relaterat innehåll

   Trygg bandy
   Senast uppdaterad:

   Turnering- och eventkalender

   2022

   19 – 23 januari VM P21 i Finland (Sverige deltar ej)

   21 – 23 januari 4-nationersturnering Herrar i Nässjö (inställd)

   11 – 13 mars VM F17 i Lidköping

   18 – 19 mars SM-finaler i Junior- Dam- och Herrbandy i Uppsala

   23 – 27 mars VM Dam i Åby

   26 – 27 mars Distriktlagsturnering Stockholm

   1 – 3 april VM P19 i Katrineholm
   Om SM-finalerna 2022

   #älskabandy

   Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
   Facebook Instagram

   Sponsorer