Foto: Svenska Bandyförbundet / Romus Ramström

Serieöversyn av förbundsserier för bättre bandy

Just nu pågår en översyn av Svenska Bandyförbundets serier. Under våren 2021 tog förbundets tävlingskommitté initiativ till översynen och startade en arbetsgrupp med syftet att genomlysa Herr, Dam, Flick- och pojkserierna för att komma med förslag på eventuella förändringar, utveckling och förbättring. Det kan till exempel handla om fler eller färre lag i en serie eller förändrad åldersstruktur.

Det var under årsmötet 2016 som det beslutades om att en översyn av förbundets serier skall göras regelbundet, och nu är det dags igen, med målet är att det ska kunna fattas beslut om eventuella förändringar i mars 2022.

Enkät till alla föreningar och distrikt

Alla föreningar och distrikt bjuds nu in att delta i arbetet, genom en enkätundersökning. Föreningar och distrikt ombeds att fylla i enkäten och komma med inspel. När svaren samlats in och sammanställts kommer de att gå ut på remiss under vintern, innan eventuella förändringar fastställs.

– En stor enkät är på väg ut till samtliga föreningar, där tanken är att vi samlar in material som skall hjälpa oss i gruppen att förstå vad bandysverige behöver. Vi vill veta vad föreningarna tycker fungerar bra idag och var vi kan hitta förbättringsområden, säger Anna-Karin Larsson, projektledare och Tävlingsansvarig på Svenska Bandyförbundet.

  Enkäten är tänkt att besvaras av flera olika funktioner i föreningarna. Det handlar om klubbledning såväl som senior- och ungdomsansvariga, för att ge en så övergripande bild som möjligt över eventuella utmaningar och möjligheter. Anna-Karin Larsson uppmanar alla att ta chansen att svara på enkäten för att på så sätt vara med och påverka och föra utvecklingen framåt. Först efter beslut om eventuella förändringar har fattats kan implementering ske, beroende på omfattningen av förändringen och vilken serie det avser.

  Referensgrupp ska bidra med djup

  – Vi kommer även att arbeta med referensgrupper för att kunna ha mer djupgående diskussioner. Det finns många parametrar att ta hänsyn till i utredningen – till exempel bredd och elit, avstånd till matcherna och hur vi behåller våra bandyspelare som inte väljer elitspåret, säger Anna-Karin Larsson.

  – Svarstiden på enkäten kommer vara två veckor och jag vet hur ont om tid det kan vara att hinna med allt som ska göras i en förening, så jag vill verkligen uppmana alla föreningar att ta tag i den direkt, avslutar Anna-Karin Larsson.


   Arbetsgruppen kring serieöversynen utgörs av:

   Anna-Karin Larsson, Projektledare för serieöversynen, Tävlingsenheten, kansliet
   Pär Gustafsson
   , Generalsekreterare, kansliet
   Per Selin
   , Föreningen Svensk Elitbandy
   Mats Nordenfors
   , Allsvenska Serie Föreningen
   Johan Hedfors
   , Tävlingskommittén
   Anders Bergström, Landslagskommittén, distrikt Småland
   Håkan Hult, Stockholm

   Turnering- och eventkalender

   2024

   Januari

   19-21 januari P17-VM, Mikkeli, Finland

   19-21 januari P19-VM, Norge

   19-21 januari 3-nationsturnering, herrar, Karlstad

   26-28 januari U21 Dam - Nederländerna, Mölndal

   Februari

   Mars

   15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

   21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

   22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm


   SM-finalerna 2023 Läs mer

   #älskabandy

   Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
   Facebook Instagram

   Sponsorer