Per-Anders Gustafsson, ordförande i Svenska Bandyförbundet Foto: Therése Eriksson

Så var Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 2021

Lördagen den 12 juni hölls Svenska Bandyförbundets förbundsmöte, ett arrangemang som i år genomfördes helt digitalt och där sändningen utgick från Idrottens Hus i Stockholm. Sittande Ordförande Per-Anders Gustafsson kunde väljas på ytterligare ett år efter förslag av en enhällig valberedning.

Mötet inleddes med ett anförande av sittande ordförande som sedan lämnade över till Pär Gustafsson, Svenska bandyförbundets generalsekreterare sedan november 2020.

Pär Gustafsson berättade om hur han valt att bygga upp personalstaben på det nya kansliet i Vänersborg samt vision och mål för verksamheten. Därefter följde en kort presentationsrunda med de nyanställda på kansliet och en dragning om ’Trygg bandy’ av Elin Ivarsson, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i barn- och ungdomskommittén.

Vid valet av ordförande framförde ett av distrikten kritik riktat mot valberedningens förslag att omvälja Per-Anders Gustafsson. Inga andra förslag på kandidater föreslogs dock och valberedningens förslag klubbades igenom av mötesordförande Christer Pallin.

Elin Ivarsson, Falun, Tiina Vesala, Vetlanda och Oscar Chröisty, Stockholm, omvaldes alla som ordinarie styrelseledamöter de kommande två verksamhetsåren.

Michael Hillström från Åsa, valdes in som ny ledamot på två år och Ebba Wengström från Uppsala valdes på ett år i fyllnadsval.

Stort antal motioner till förbundsmötet

Totalt inkom 22 motioner inför förbundsmötet. Uppsala BIOS hade bland annat en motion angående regelverket för Flickallsvenskan (F17) och att det bör likformas med regelverket för damlag. Klubben anser i sin motion att antalet flickspelare för spel i Flickallsvenskan (F17) är begränsat och samtidigt ska de flesta även spela i Allsvenskan dam vilket, enligt Uppsala BOIS, ”…skapar en onödig cirkus av spelarflyttar i kombination med utvecklingsavtal”. Klubben menar att syftet är att likforma regelverket och förenkla så att alla flickor ska få spela bandy. Styrelsens förslag var att avslå motionen med motiveringen att man vill ha samma regler för flickor och pojkar och att det med utökat antal utvecklingsavtal finns stor risk att föreningar lånar in spelare för att ”toppa lag” vilket inte är syftet med dessa avtal. Motionen bifölls dock med 127 röster mot 71 och Uppsala BIOS motion gick igenom.

AIK Bandy hade lämnat in en motion angående förändring av SM-finalerna som avgörs vid ett matchtillfälle ersätts av en finalserie i bäst av sju alternativt fem matcher.

Styrelsen ansåg att SM-finalerna med en avgörande match skall vara oförändrad bland annat med motiveringen att matcherna är en av idrottsårets stora händelser, drar mer publik och att SM-finalerna är en del av bandyns varumärke och skapar stort publikt- och medialt intresse utanför de traditionellt intresserade målgrupperna.

199 röster föll på styrelsen förslag att avslå motionen mot 6 röster för AIK Bandys förslag om ändring.

Protokoll från förbundsmötet 2021

---

Text: Therése Eriksson

Senast uppdaterad:

Turnering- och eventkalender

2022

19 – 23 januari VM P21 i Finland (Sverige deltar ej)

21 – 23 januari 4-nationersturnering Herrar i Nässjö (inställd)

11 – 13 mars VM F17 i Lidköping

18 – 19 mars SM-finaler i Junior- Dam- och Herrbandy i Uppsala

23 – 27 mars VM Dam i Åby

26 – 27 mars Distriktlagsturnering Stockholm

1 – 3 april VM P19 i Katrineholm
Om SM-finalerna 2022

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer