Nya kommittéordföranden utsedda – Hillström och Holopainen till Tävlingskommittén och Regel- och domarkommittén

Vid Svenska Bandyförbundets styrelsemöte den 17 juni fattades beslut gällande bland annat tillsättandet av nya kommittéordförandeposter.

Styrelsen ansåg att tillsättandet behövdes behandlas skyndsamt. Beslut om nya kommittéordförande görs i vanliga fall i samband med augustisammanträdet och kommer så att ske för övriga kommittéer.

  • Anne Holopainen valdes till ny ordförande i Regel- och domarkommittén
  • Michael Hillström valdes till ny ordförande i Tävlingskommittén
  • Tiina Vesala omvaldes som ordförande i Utbildningskommittén
  • Elin Ivarsson omvaldes som ordförande i Barn- och utbildningskommittén

    – För mig handlar alla typer av uppdrag om att göra sitt bästa. Jag jagar ständigt utmaningar i mitt liv, ju svårare desto mer motiverad blir jag, säger Anne Holopainen, nyvald ordförande i Regel- och domarkommittén.

    – Jag hyser stort respekt för de som haft den här rollen i kommittén tidigare och jag kan absolut inte tillgodoräkna mig deras erfaren och kompetens. Vad jag dock ser är att jag måste ta mig an det här arbetet annorlunda genom använda mina kunskaper och erfarenheter kring ledarskap och styrning, och det kommer svensk bandy att må bra av. Min ambition är alltid att göra saker och ting till det bättre och att man gör det tillsammans. Bandyn för mig är som en stol med tre ben där tränare, spelare och domare håller stolen stabil genom tillit och respekt för varandras roller. Alla förstår ju att man inte kan sitta på en stol där ett ben är trasigt, avslutar Anne Holopainen.

Verkställande utskott (VU) består nu av Per-Anders Gustafsson, Jesper Kärrbrink, Elin Ivarsson och Oscar Chröisty. VU utgör tillika finansberedningen.

Övriga vakanta poster i Svenska Bandyförbundets kommittéer kommer att tillsättas löpande efter att beslut har fattats om ordförandeposterna.

---

Text: Therése Eriksson

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer