Foto: Romus Ramström / Svenska Bandyförbundet

Svensk bandy återstartar - Flera stora satsningar utlovas från Svenska Bandyförbundet

Flera stora satsningar är på gång inom svensk bandy. Det skriver Pär Gustafsson, Svenska Bandyförbundets generalsekreterare i ett mail, riktat till alla bandyföreningar och distrikt inom förbundet. Målet är att ge förutsättningar till dem som inte kunnat spela och träna bandy under pandemin för att de ska kunna komma tillbaka samt att locka nya utövare till sporten.

  – Svensk bandy är just nu inne i ett viktigt skede där vi vill reaktivera de som inte kunnat spela bandy under pandemin. Många utövare, unga och äldre, har inte kunnat vara lika aktiva inom vår sport som vi verkligen önskat. Känslan är att vi har fått stå och tålmodigt vänta på att få bedriva våra verksamheter på det sätt vi alla önskar, säger Pär Gustafsson, generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.

Svenska Bandyförbundet kommer från och med nu, att satsa stora resurser, i form av ekonomiskt stöd till föreningar och distrikt för att återstarta svensk bandy.

– Nu känner vi på Svenska Bandyförbundet att det är dags att ta i med allt vi har, för att få i gång bandyn igen, som vi vill att den ska vara. Det är av yttersta vikt att vi får tillbaka dom som inte kunnat spela och träna bandy, under en längre tid. Det är lika viktigt att vi satsar brett på att få in nya tjejer och killar i vår fantastiska sport, fortsätter Pär Gustafsson.

  Vänta inte med att söka medel

  Uppmaningen till bandysverige från Svenska bandyförbundets generalsekreterare är: var kreativa, anordna läger och prova-på-dagar, föreläsningar, cuper, poolspel, inspirationsdagar, ledarträffar och föreningsdagar med mera. Kort och gott, se till att saker händer som är positiva för bandyn.

  – Ta kontakt med våra föreningsambassadörer och vår Barn & Ungdomsansvarig och presentera era idéer. Vi kommer att vara behjälpliga! Och framför allt vara beredda att hjälpa till med ekonomiska resurser, för att tanke ska bli verklighet, säger Pär Gustafsson. Och vänta inte. Det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt att ge bandyn de bästa tänkbara förutsättningarna att behålla och nyrekrytera utövare efter den tuffa tid som har varit. Tillsammans kan vi återstarta svensk bandy! avslutar Pär Gustafsson.

  Blankett till projektansökan

  Blankett till återrapportering


   Turnering- och eventkalender

   2024

   Mars

   15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

   21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

   22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

   2025

   Mars

   25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


   #älskabandy

   Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
   Facebook Instagram

   Sponsorer