Arkitektgruppen i Gävle ny medlem i Arenapartner

Arkitektgruppen i Gävle är det senaste tillskottet till Svenska Bandyförbundets initiativ Arenapartner; ett affärsnätverk med företag som bygger, underhåller och utvecklar arenor för bandy. Arkitektgruppen i Gävle har mångårig och bred erfarenhet av projektering och gestaltning av idrottsprojekt, skolor, kontor, bostäder, sjukhus och vårdcentraler.

– Medlemskapet går helt i linje med vår vision att skapa rum som ger de bästa förutsättningarna för de aktiviteter som utspelas där. Rum för mänskliga möten där den fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv, säger arkitekt Nils Simonsson, arkitekt. Genom Arenapartner kommer vi närmare kunderna och kan bli tidigt involverade i processen, fortsätter Nils Simonsson.

  Arkitektgruppen i Gävle är och har tidigare varit inblandade i ishallsprojekt som tillexempel bandyhallarna i Söderhamn och Katrineholm, vilka används fullt ut. Företaget är även involverade i det pågående hallbygget i Karlstad och den kommande hallen i Motala.

  När det kommer till arbetsmetoder är flödet extra viktigt menar Nils Simonsson.

  – Hur publiken kommer in och hur de är tänkta att röra sig i arenan är en viktig faktor där säkerheten spelar en väsentlig roll. Publiken ska till exempel kunna gå ned på läktaren och då inte behöva beträda isen. Likaså är flödet för drift och skötsel viktigt och behöver dessutom vara praktiskt, fortsätter Nils Simonsson.

  Nils Simonsson, Arkitektgruppen i Gävle

  – En annan viktig aspekt är design. Det gäller för oss att hitta de designgrepp som går att ta. Hallen ligger ofta i ett exponerat läge och blir lätt en jättekloss för omgivningen. Där har vi en utmaning att hitta designlösningar som till exempel mindre fönster, belysning och färger som lockar. Interiört är uppgiften att få förstagångsbesökaren att hitta så att denne känner sig trygg med vart hen ska gå.

   Många är vana vid omklädningsrum med bänkar och avlastningsytor ut med de kvadratiska rummen. När Arkitektgruppen i Gävle tar sig an omklädningsrum försöker de bryta den traditionellt långsmala formen till mer av en hästskoform där alla i rummet har större möjlighet att se varandra. På det viset möjliggörs en mer social miljö.

   – Vi arbetar medvetet för att skapa hållbara värden. VI väljer gärna goda material som finns registrerade i miljödatabaser precis som vi strävar efter ett nära samarbete mellan klubbar, brukare, myndigheter och kommuner, avslutar Nils Simonsson, arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle.

   ---

   Text: Lasse Nordström


    Turnering- och eventkalender

    2024

    Mars

    15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

    21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

    22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

    2025

    Mars

    25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


    #älskabandy

    Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
    Facebook Instagram

    Sponsorer