Antidopning

Sveriges Nationella Antidopingorganisation Antidopingstiftelsen är ägare av Antidoping Sverige, som blev Sveriges nya nationella antidopingorganisation vid årsskiftet 2021. Antidoping Sverige har till syfte att försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

AntidopingSvenska bandyförbundet har nolltolerans mot doping och är ett av många specialförbund som ställer sig helt bakom RF:s stadgar mot doping.

Svenska bandyförbundets syn kring doping är även inskrivet som en portalparagraf i Svenska bandyförbundets stadgar under kapitel 1 ”Allmänna bestämmelser”.I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet”.

Svensk idrott har implementerat världsantidopingkoden i idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk.

Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt att medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

Svenska Bandyforbundets antidopingprogram 20191210

Till antidoping Sverige.

Turnering- och eventkalender

2024

Mars

15-16 mars Bandyfinalerna, Västerås

21-23 mars 4 Nations Cup, Göteborg

22-24 mars Distriktslagsturneringen, Stockholm

2025

Mars

25-30 mars, Dam- och Herr-VM, Lidköping


#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok.
Facebook Instagram

Sponsorer