Dagordning vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 2021

 1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av protokollssekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden juste­ra mötets protokoll.
 5. Val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut] samt fastställande av resultat och balansräkning.
 9. Revisorernas berättelser.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. Se bifogad förteckning över motioner
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
 14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 15. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
 16. Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
 17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Revisor ska vara av revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
 18. Val av ledamöter till valberedningen.
 19. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.
 20. Val av fem ledamöter samt personliga suppleanter i valberedningen. En ledamot ska väljas till ordförande
 21. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

Turnering- och eventkalender

2021

1 – 3 oktober Svenska Cupen Herrar i Lidköping

14 – 16 oktober ExTe-Cupen i Ljusdal

16 – 17 oktober Svenska Cupen Dam slutspel i Västerås

16 – 17 oktober Svenska Cupen Junior slutspel i Lidköping

23 – 24 oktober Finalspel Super Cupen i Bandyallsvenskan i Katrineholm

3 – 5 december Landskamper i Skövde

26 december Annandagsbandy


2022

19 – 23 januari VM P19 i Katrineholm

19 – 23 januari VM P21 i Finland (Sverige deltar ej)

21 – 23 januari 4-nationersturnering Herrar i Nässjö (inställd)

24 – 26 mars VM P17 i Kemerovo, Ryssland

11 – 13 mars VM F17 i Lidköping

23 - 27 mars VM Dam

27 mars - 3 april VM Herr i Syktyvkar, Ryssland

18 – 19 mars SM-finaler i Junior- Dam- och Herrbandy i Uppsala

Oktober VM Herr i Irkutsk, Ryssland


Om SM-finalerna 2022

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer