Tränarutbildningar

Är du intresserad av att delta i tränarutbildningar?

Tryggare tillsammans förening - webbutbildning

Du som är ledare är en viktig person i många barn och ungas liv!

I den här utbildningen får du kunskap om hur du som ledare kan bidra till en trygg föreningsmiljö inom områdena; Öppenhet, Lyhördhet, säkerhet, omtänksamhet och integritet. I utbildningen kommer du att ställas inför ett antal situationer där du kommer att få reflektera över ditt ledarskap. Du får också fundera över vad du som ledare kan göra för att barn och unga ska få vistas i en trygg föreningsmiljö.

Utbildningen:

  • är uppbyggd så att ledare får möjlighet att reflektera över sitt ledarskap i olika situationer som är vanligt förekommande inom föreningslivet.
  • handlar bland annat om att öka medvetenheten kring risker, arbeta förebyggande, agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn.
  • består av fem kapitel som alla bidrar till att skapa en tryggare verksamhet för barn.
  • har konkreta checklistor och metoder att använda i den egna föreningen.
  • bygger på barnkonventionen.
  • tar ungefär 30 minuter att genomföra.
  • är kostnadsfri.

Till utbildningen -> länk


Steg 1 - Introduktionsutbildning för tränare

Utbildningen för dig som tränar de yngsta barnen som ledare för skridskokul och bandykul.

Vad förväntas egentligen av mig som ledare? Vad står bandyn för? Och vilket stöd kan jag få i min roll som ledare?
Frågorna är många som ny ledare. Vi vill ge dig stödet du behöver i början.
Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom bandy, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildning sker online.

Anmälan sker via länkarna nedan.

Kurstillfällen:

Måndagen den 19 september

Måndagen den 10 oktober

Onsdagen den 19 oktober

Måndagen den 14 november

Måndagen den 28 november

Tisdagen den 6 december
Steg 2 - Grundutbildning för bandytränare

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare och eller tränare för åldrarna 7 till 15 år.

Utbildningen ställer inga krav på särskilda förkunskaper men det är en fördel om du tidigare genomgått bandyns Introduktionsutbildning för tränare.

Övergripande innehåll

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som bandytränare. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens olika avsnitt

Utbildningens teoretiska del:

Jag och idrottsrörelsen

Jag och ledarskapet

Jag och träningen

Jag och utövaren

Bandyburken/övningsbank

Spelarutvecklingsplanen

Nya spelformer

Fokusområden

Material

Utbildningens praktiska del:

Träningsupplägg, ledarskap och övningar på is

För mer information eller hur du bokar denna utbildning kontakta Alexander Mayborn på Svenska Bandyförbundet.
Turnering- och eventkalender

2022

19 – 23 januari VM P21 i Finland (Sverige deltar ej)

21 – 23 januari 4-nationersturnering Herrar i Nässjö (inställd)

11 – 13 mars VM F17 i Lidköping

18 – 19 mars SM-finaler i Junior- Dam- och Herrbandy i Uppsala

23 – 27 mars VM Dam i Åby

26 – 27 mars Distriktlagsturnering Stockholm

1 – 3 april VM P19 i Katrineholm
Om SM-finalerna 2022

#älskabandy

Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
Facebook Instagram

Sponsorer