Om Covid-19

Här samlar och uppdaterar Svenska Bandyförbundet information löpande kring riktlinjer och rekommendationer kring covid-19.

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att hålla avstånd till andra när du vistas i offentliga miljöer som till exempel butiker, köpcentrum och på serveringsställen. Det är särskilt viktigt på platser inomhus. Gäller både barn och vuxna.

Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar när du är deltagare, besökare eller kund på sport- och idrottsevenemang och andra platser där många samlas.

Uppdaterade restriktioner från 20 januari

Symtomfria personer som bor med coronasmittade och inte behöver vara i familjekarantän:

 • Vaccinerade med dos 3.
 • Den som haft covid-19 de senaste tre månaderna.
 • Vid behov kan nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet återgå till arbetet även om någon i hushållet är sjuk. Det förutsätter riskreducerande arbete.
 • Man ändrar inte rekommendationen för förskolebarn, eftersom dessa inte kan testas.

Tiden för karantän

 • Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet ändras från 7 till 5 dagar för alla.
 • Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd. Det gäller också den som inte lyckas testa sig.

Nedan restriktioner gäller från 12 januari (uppdaterad 17 jan 2022)

OBS! För matcher utomhus gäller som tidigare de generella råden från folkhälsomyndigheten

Vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning till exempel tävling eller uppvisning inomhus ska arrangör:

• anvisa deltagare sittplats vid arrangemang med fler än 20 och upp till 50 deltagare, och
• ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis eller
• anvisa deltagarna sittplats
• se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
• begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Läger och cuper

Idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande så som poolspel kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Från och med 19 januari gäller följande:

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används ligger deltagartaket på 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion.

Allmänt Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning till exempel tävling eller uppvisning inomhus ska:

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.

Läs mer om beslutet gällande vaccinationsbevis på regeringen hemsida

Avvikelser i hanteringen vid en eventuell tillsyn vid allmänna sammankomster kommer att gälla brott mot Ordnings- eller Pandemilagen

Länsstyrelserna ska kontrollera att reglerna följs. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om föreläggande och vite. De som inte följer reglerna kan behöva stänga sin verksamhet.

Vaccinationsbevis

För att verifiera vaccinationsbevis och underlätta inpassering har Myndigheten för digital hantering (DIGG) tagit fram en app.
Du behöver uppdatera appen i App Store eller Google Play för den senaste versionen.
Läs mer om appen här.

Vaccinationsbevis gäller inte spelare, ledare och funktionärer.

Skydda dig själv och andra

Här är en sammanställning av länkar med information om vad du ska tänka på för att skydda dig själv och andra mot covid-19.
Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad.

  Vanliga frågor om covid-19 och idrott

  Coronakrisen påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Via länken nedan svarar Riksidrottsförbundet på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten, exempelvis hur man bör agera vid eventuella hot vid uppvisande av vaccinationsbevis.

  Tillägg till Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser 2021–2022

  För övriga seniorserier samt barn- och ungdomsbandy gäller de riktlinjer som administrerande förbund beslutar.

  Vid konstaterad covid-19 i truppen

  Mallen skickas ifylld till tavling@svenskbandy.se vid uppmaning från Tävlingsenheten.


  Turnering- och eventkalender

  2021

  1 – 3 oktober Svenska Cupen Herrar i Lidköping

  14 – 16 oktober ExTe-Cupen i Ljusdal

  16 – 17 oktober Svenska Cupen Dam slutspel i Västerås

  16 – 17 oktober Svenska Cupen Junior slutspel i Lidköping

  23 – 24 oktober Finalspel Super Cupen i Bandyallsvenskan i Katrineholm

  3 – 5 december Landskamper i Skövde

  26 december Annandagsbandy


  2022

  19 – 23 januari VM P19 i Katrineholm

  19 – 23 januari VM P21 i Finland (Sverige deltar ej)

  21 – 23 januari 4-nationersturnering Herrar i Nässjö (inställd)

  24 – 26 mars VM P17 i Kemerovo, Ryssland

  11 – 13 mars VM F17 i Lidköping

  23 - 27 mars VM Dam i Åby

  27 mars - 3 april VM Herr i Syktyvkar, Ryssland

  18 – 19 mars SM-finaler i Junior- Dam- och Herrbandy i Uppsala

  Oktober VM Herr i Irkutsk, Ryssland


  Om SM-finalerna 2022

  #älskabandy

  Välkommen till bandyfamiljen! Följ Svenska Bandyförbundet på sociala medier.
  Facebook Instagram

  Sponsorer